Демир-оол Уйнук-оол: Солаан Базыр-оол аттыг Культура төвүнде аныяк директор

Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хем суурунда Солаан Базыр-оол аттыг Культура төвүнүң директорунга Демир-оол Уйнук-оол томуйлаткан. Аныяк удуртукчу шыңгыы болгаш негелделиг, ынчалза-даа ажык аажы-чаңныг, чөптүг.

Демир-оол Уйнук-оол Кунгуртуг суурга хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң 5 дугаар оглу болуп төрүттүнген. Ооң школачы чылдары Каа-Хем суурнуң Көк-Тей школазынга эрткен. Улаштыр ТывКУ-же өөренип киргеш, даг мастери мергежилди чедип алган.

Ол бичиизинден-не ырлаарынга салым-чаяанныг болуп өзүп келген. Элээди үелеринде «Хамнаарак», «Чылдың ырызы» мөөрейлерге каш удаа киришкен. Чогаадыкчы чедиишкиннери дээш хөй-хөй шаңналдарга төлептиг болган. А улуг сценаже 2008 чылда үнген, «Күзелим сен» деп альбомну үндүрген. Демир-оол Уйнук-оол – тыва чоннуң ынакшылын чаалап алган билдингир ыраажы. Ол – 50 ажыг ырларның автору. Ооң концерттеринге көрүкчүлер зал сыңмас болур. Аныяк ыраажы төрээн Тывазының, тыва чонунуң дугайында, ынакшыл, өг-бүле, төрелдери, эш-өөрүнге тураскааткан ырыларны бижип чоруур.

Ооң күш-ажылчы базымнары Солаан Базыр-оол аттыг Культура төвүнге 2015 чылда эгелээн. Бо үениң дургузунда янзы-бүрү хүлээлгелерни күүседип, удуртукчу болурунга чедир өскен.

Аныяк удуртукчунуң өөнүң ишти – Кызыл кожууннуң эмнелгезинде терапевт эмчи. Олар 3 чараш кыстарлыг.
Алена НАН-ХОО

#үлегерлиг_аныяк_кижи_образцовая_молодежь

Предыдущая запись
Айдыс Намчак-оол: Бир эвес бар болганыңда, кезээде баштайгы бол
Следующая запись
На страже удобства Кызыла
Меню