Делегейниң ужу-кыдыында тыва чон Шагаа таварыштыр байырын чедирип болур

Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле яамызы бүгү делегей чергелиг видео байыр чедириишкининиң улусчу төлевилелеин чарлаан.
Делегейниң янзы-бүрү булуңнарында чурттап чоруур тыва чоннуң Шагаа байырлалы таварыштыр видео байыр чедириишкинин чыл санында аныяктар организастап турар. Ук төлевилелге киржир күзелдиглер2024 чылдың ферваль 5-ке чедир дараазында ссылкаже киргеш, майыкты долдурар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJcXJtzXAhW..
Төлевилелдиң негелделерин ук шөлүлгеден көрүп алыры чугула.

Бо чылын Шагаа 2024 чылдың февраль 9-тан 10 дүнезинде болур.

Предыдущая запись
Сүттен кылган чемнер
Следующая запись
 «Родные – любимые» өг-бүле шуулганы: солун, эки, кайгамчыктыг
Меню