Даң-Хая Дурбулек: Соңгулда участогундан ажык-чарлыг медээлерни көргүзер мен

Тываның соңгулда участоктарында 332 хайгааракчы ажылдап турар, а оларның аразында 17 эң-не креативтиг аныяктар боттарының социал четкилеринге бадылаашкынның бирги хүнүнден бээр ажылдап эгелээн. Блогер-хайгааракчының кол-ла сорулгазы: чурттакчы чонга соңгулдаларның эртип турарының дугайында шын, билдингир, ажык-чарлыг медээлерни чедирери. Оон аңгыда чүгле соңгулданың чорудуу эвес, а бүдүн делегейде нептерээн ковид аарыының уржуундан санитар-эпидемиологтуг негелделерниң сагылдазын база көөрлер.

Кызылдың 21 дугаар соңгулда участогунда Даң-Хая Дурбулек блогер-хайгааракчы болуп ажылдап турар. Ол «Тываның аныяктары» солуннуң редакторунга мынчаар чугаалаан:

«Мен блогер-хайгааракчы кылдыр бир дугаар чыл ажылдап тур мен. Тываның Хөй-ниити палатазы таварыштыр бүрүткелди эрттим. Соңгулданың канчаар эртип турарын социал четкилерде мээң блогумдан көрүп болур. Бүдүн хүн дургузунда Автодорожныйда участоктуң ажыл-чорудуун 2-3 шак болгаш-ла, социал четкилерже салыр мен. Оон аңгыда солун, ат-сураглыг, республиканың хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген кижилер кээр болза, оларны тырттырар. Шак мындыг ажык-чарлыг чорук дыка хөй кижилерниң кичээнгейин хаара тудар деп бодаар-дыр мен».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
Буян ООРЖАКТЫҢ чуруу.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 11.09.2022г.
Следующая запись
Владислав Ховалыг: чогуур эмчи дузазын көргүскен
Меню