Дүрген хооргалында аныяктарның шуулганы эртип турар

«Азияның чүрээ» аныяктарның шуулганы бо хүннерде Дүрген хооргалының девискээринде эртип турар. Ында Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Улан-Удэ, Томск, Москва, Кызыл хоорайлар болгаш республиканың кожууннарындан аныяктар чыылган. Ийи хүн дургузунда олар янзы-бүрү мастер-класстар, тренингилер болгаш лекцияларга киришкен. Тывада Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Буян Сонам Дүрген хооргалынга чыл санында эртип турган аныяктар шуулганын катап диргизерин дыңнаткан.

«Бо хүнде шуулганда 100 ажыг кижи келген. Чыл санында шуулганның ажыл-чорудулгазын улам сайзырадыр бис, ынчангаш Дүрген хооргалының девискээрин чаагайжыдып, экижидер сорулганы салдывыс. Чыыштың кол сорулгазы – аныяктарны хаара тудары база Россияның аңгы-аңгы булуңнарында тыва землячестволарның чаңгыс аай четкизин тургузары. Олар кады харылзажып, демниг ажылдаары күзенчиг. Шуулганда аныяктарга саң-хөө билиглерин чугаалап, НКО-лар, грантылар дугайында таныштырып турар спикерлер бар. Ооң соонда Дүрген хооргалынче походту организастаар бис» — деп, Буян Сонам чугаалаан.

Чуруктарны Буян Ооржак тырттырган

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Потерявшийся 4-летний мальчик найден
Следующая запись
Кызыл кожуунда уругларның айыыл чок чоруу
Меню