Дүүн Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазынга «Маадырның партазын» ажыткан

⚡Дүүн Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазынга «Маадырның партазын» ажыткан.

Эйлиг-Хем ортумак школазы бүгү Россия чергелиг «Маадырның партазы» акцияга каттыжып, Эчис Комбуга тураскааткан партаны ажытканын сагындыраал. Аңаа Маадырның ачазы Мерген Комбу, Эртем агентилелиниң даргазы Алена Стороженко болгаш школаның удуртулгазы киришкеннер. Школаның директору Владимир Дамдын хемчегни ажыдып тура, Маадыр чаңгыс чер-чурттуунуң өг-бүлезинге деткимчениң сөстерин чугаалаан.Ол Эчис Комбунуң маадырлыг чоруу аныяк-өскенге үлегер-чижек болур дээрзин дыңнаткан.

Маадырның ачазы Мерген Комбу оглунуң өөренип чораан школазынга 100 муң рубльди тывыскан. Ук акша-хөреңги-биле школага стендилерни чагыдар.

«Маадырның партазы» төлевилел — Маадырның чуруктарын болгаш ооң амыдыралындан барымдааларны, маадырлыг чоруун, киирген өөредилге партазы болур.
Эчис Комбу 2022 чылдың апрель 29-та дайынчы даалганы күүседип тургаш, амы-тынындан чарылган. Аңаа «Эрес-дидим чоруктуң орденин» мөчээн соонда тывыскан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Путин определил главные задачи Общероссийского движения детей и молодежи
Следующая запись
Ак-Довурактың аныяктары
Меню