Чайгы үеде элээдилер ажылдап болур

Аныяктар хүнүн уткуштур Тес-Хем кожуунга Чонну ажылга хаара тудар төптүң ажылдакчылары консультация пунктузун организастаан.

Чурттакчыларга специалистер чонну ажыл-биле хандырарының күрүне программаларының дугайында тайылбырлаан. Оон аңгыда ажыл дилекчилерин хөй-ниити ажылдарга  база түр ажылдарже хаара тудуп болур.  Аңаа ортумак өөредилге черлериниң доозукчуларынга болгаш элээди оолдар, уругларны түр ажылдарже хаара тудуп болурун демдеглээн.

Ол ышкаш суурнуң чонун социал керээ езугаар хууда херээн ажыдып болуру сонуургаткан.  «Россияда ажыл» портал-биле канчаар ажылдаарын аныяктар өөренип көрген. Ниитизи-биле 26 кижи специалистерден янзы-бүрү айтырыгларны салган.

 

Тес-Хемниң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#аныяктархүнү

Предыдущая запись
Аныяк өг-бүле немешкен
Следующая запись
Молодых специалистов приглашают пройти стажировку в правительстве, министерствах и ведомствах Тувы
Меню