Чөөн-Хемчикте 17 аныяк эмчи ажылдап келген

Чөөн-Хемчик кожууннуң муниципалдар аразында эмнелге төвүнде бо чылын 17 чаа специалист ажылдап келген. Ол дээрге терапевтер, педиатрлар, акушер-гинекологтар, неврологтар болгаш дүрген дуза чедирер станцияның эмчилери болур. Оон аңгыда 5 ординатор — неонатолог, травматолог, пульмонолог, эндокринолог, рентгенолог эмчилер бар, оларның аразында 2 эмчи дээди өөредилге черин тергиин демдектерлиг дооскан.

Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазының даргазы Алексей Тюлюш аныяк эмчилерни чылыг-чымчак, харын-даа байырлыг байдалга хүлээп алган.

«Аныяк эмчилерниң мурнунда чугула сорулга туруп турар: арга-дуржулгалыг дагдыныкчыларының чагыг-сүмезин дыңнавышаан, кижиниң чуртталгазында эң-не кол чүүл — кадыкшылы дээш харыылаары» — деп, Алексей Тюлюш демдеглээн.

Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазының даргазы аныяктарның шилип алган белен эвес ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзээш, Гимппократтың даңгыраанга шынчы болурун чагаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Долу эвес мобилизация езугаар ТШО-же кыйгыртканнарның уруглары хореография, фитнес, танцы бөлгүмнеринче халаска барып болур
Следующая запись
Эртен башкыларның байырлалы
Меню