Бистиң эрге-ажыывысты камгалап турар

Бөгүн Тыва Республиканың Үндезин хоойлузун хүлээп алган. Ол бистиң шуптувуска хамааржыр. Ынчангаш бо хүнде Тываның девискээринде чурттакчылар байырлаар болгаш дыштаныр.

Мен бодаарымга, чурттакчыларга Үндезин хоойлу дыка ажыктыг. Кижи бүрүзү төрүттүнүп кээрге-ле, республикавыстың кол хоойлузу эрге-ажыывысты камгалаар.
Революция соонда үелерден бээр республикавыстың Үндезин хоойлузун каш катап чаарткан. А эң баштайгы хоойлу езугаар бистиң ада-өгбелеривис тыва чонну Россияның хүрээлеңинче кирер кылдыр бадылаан. Оон бээр бистиң республикавыс сайзырап, кижилерниң амыдырал-чуртталгазы экижип эгелээн. Амгы үеде бис чараш, чылыг, каът бажыңнарда чурттап, школаларда өөренип, өске хоорайларга эртем-билиг чедип алыр аргавыс бар.

Милана Уганза, Кызылдың 9-ку гимназиязының 9 б клазының өөреникчизи.

Предыдущая запись
В освобожденных украинских городах уже без страха будут праздновать 9 мая
Следующая запись
Куда сходить в Кызыле по «Пушкинской карте» в майские праздники
Меню