Бистиң час

Улусчу чогаадылга бажыңыңга ТКУ-нуң «Бистиң час» деп гала-концерти болуп эрткен.

Эртем болгаш уран чогаал фестивалынга 3-кү черге Кызылдың башкы инстидуду, 2-ги черни ФизМат факультеди болгаш Кызылдың башкы колледжи үлешкеннер. Филфактың сургуулдары 1-ги черге төлептиг болган. ЕГФ-тиң сургуулдары гран-при шаңналын тиилеп алганнар.
Эң-не тергиин болган студентилер май айда «Россияның студентчи чазы» хемчегге киржирлер.

#студвесна #тгу#днт #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Россияның школачылар шимчээшкининиң» одуруунче идепкейжилер кирген
Следующая запись
Мини-футбол среди учреждений среднего профессионального образования
Меню