«Бис кады бис»

Кызылдың аныяктар парыгынга «Бис кады бис» деп бүгү Россияның ачы-дуза чедирер фестивалы болуп эрткен. Аңаа чонга ачы-буян чедирер аңгы-аңгы шөлчүгештерни ажыткан. Келген кижи бүрүзү бодунуң сонуургаан шөлчүгежинче барып, билип алыксаан айтырыгларынга харыыны алганнар.
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының шөлчүгежинде кванториум, чайгы дыштанылга, ада-иелерге психологтуң сүмелери, «Бичии армейжилер» болгаш «Россияның школачылар шимчээшкининиң» булуңчугаштары кылдынган. Ада-иелер чайгы дыштанылгада уругларын кайы лагерьже чорудуп болурун сонуургап, билип ап турганнар. База «Бичии армейжилер» боттарының ажылын сонуургаткан.
Тываның күрүне университединиң шөлчүгежинге республиканың төөгүзүн чыылганнарга тайылбырлавышаан, солун айтырыгларны салып, аңаа харыыларны дыңнааннар. Шын харыы берип турар кижилерни көөрге чоргааранчыын! Республикавыстың төөгүзүн эки билири дээрге-ле аңаа ынакшылы улуг деп көскү. Төөгү билбес аныяк-өскеннер база бар болгай.
Аңгы-аңгы шөлчүгештерден аңгыда, каас-чараш кылдыр кеттинген артистер улуг-делгем сценага ыры, шүлүк, танцы-самын бараалгадып, чыылга чонга чараш байырлалды сөңнээн.

Алдынай СААЯ.

Чуруктар Буян Ооржактың.

Предыдущая запись
Мини-футбол среди учреждений среднего профессионального образования
Следующая запись
Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга сөзү
Меню