Барыын-Хемчиктиң чараш оолдар-кыстары мөөрейлешкен

#аныяктар

Барыын-Хемчик кожуунга дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилериниң ортузунга «Мисс болгаш Мистер студенчества-2022» мөөрей болуп эрткен. Аңаа Кызыл-Мажалык, Ак, Шекпээр, Аянгаты, Эрги-Барлык сумулардан аныяктар идепкейлиг киришкен. Студентилер ажыл-херекчи, национал хептерни бараалгатпышаан, чогаадыкчы мөөрейге боттарының салым-чаяанын ажыткан. А мөөрейниң түңнел кезээнде аныяк кыстар байырлал хевин бараалгаткан. Шупту аныяктарның каас-чаражын, артисчи салым-чаяанын, ханы хөй билиглиин көрүкчүлер магадаан.

Мөөрейниң түңнелинде «Мисс студенчества -2022» атты Аксы-Барлыктың төлээзи, «Мистер студенчества-2022» атты Ак суурдан Ооржак Сыдымчы алган. Бирги база ийиги чергениң шаңналдарынга Аксы-Барлыктан Хертек Амыр-Санаа, Актан Сарыглар Аюша, Шекпээрден Ооржак Аюша төлептиг болган.
А «Салым-чаяанныг студент» аттарны Эрги-Барлыктан Хомушку Байыр, Юлия Саая алганнар.

Предыдущая запись
 Дайджест проектов РДШ: прием заявок с 1 августа!
Следующая запись
Студентилер шуулганын байырлыг байдалга ажыткан
Меню