Барнаулда студентилерниң күскү спартакиадазы эртер

Барнаул хоорайның тыва студентилериниң землячествозу  күскү спартакиаданы эрттирип турар. Сентябрь айның 24-25 хүннеринде спортчу маргылдааларга 6 кижиден тургустунган команда-биле киржип болур. Киржикчилерни 13.00 шакта бүрүткээр, а оюннар 14.00 шакта эгелээр. Чыглыр адрези: Социалистический проспект, 128. Киржикчилер 600 рубль дадывырны төлээрин организакчылар дыңнадып турар.

Предыдущая запись
Впервые в Туве прошла археолого-этнографическая конференция
Следующая запись
Тес-Хемде хөмүр курлавыры чонга чедер
Меню