Бүдүн Тыва Ксения Монгуш-биле кады: комментарийге чедиишкинни күзээлиңер!

Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар школазының өөреникчизи Ксения Монгуш бүгү Россияның «Большая перемена» мөөрейиниң чартык түңнелинче кирген.

Республиканың аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң саң-хөө деткимчези-биле Ксения өске-даа муң-муң мөөрейниң киржикчилери ышкаш «Океан» бүгү Россияның уруглар төвүнге октябрь 19-та чедер аргалыг болган.

«Тывадан чартык финалче чүгле чаңгыс Ксения кирген. Ынчангаш аңаа бистиң республикавыска «Большая переменаның » келир үеде салым-хуузу дээш улуг харыысалга болгаш хүлээлге онааттынган. Бүгү Россия чергелиг хемчеглерге бодунуң регионундан чааскаан киржири кайы хире дээрзин дыка эки билип тур мен. Долгандыр он-он аныяктар командазы-биле бергелерни эртип турда, а сен чааскаан. Ынчангаш 15 харлыг Ксения-биле бүдүн Тыва кады. Организаторларның белеткээн кейстеринде даалгаларын Ксенияның күүседир үези чоокшулап келген. Октябрь 19-та мөөрейге Тываны төлээлеп чедер Ксенияны смс-дыңнадыглар-биле деткип, аңаа төлевилел ажыл-чорудулгазын эртип алырынга бүгү күжүн мөөңнээрин күзээлиңер» — деп, республикада «Большая перемена» шимчээшкининиң куратору Дугэр Салчак бодунуң блогунда бижээн.

Алена Нан-Хоо

Предыдущая запись
Soul camp: улуг улуска лагерь
Следующая запись
Тывага тудугжуларның үшкү шуулганы болуп эртер
Меню