«Азияның чүрээнде» аныяктар шуулганы болур

«Азияның чүрээнде» аныяктар шуулганы июль айның 25-27 хүннеринде Дүрген хооргалының девискээринге болур. Аңаа 3 хонук дургузунда майгын хоорайжыгажын тигер.

Шуулганга 18-тен 35 хар чедир аныяктар киржип болурун Тываның Аныяктар херектериниң агентилели дыңнадып турар.

Шуулганга киржир күзелдиглер дараазында ссылкаже киргеш, бүрүткедип алыр: https://myrosmol.ru/event/135371
Чагыгларны июль айның 22-ге чедир хүлээр.

Дараазында телефон дугаары-биле харылзажып болур: 8(3942) 27-70-70

Алена Нан-Хоо

Чуруктарны социал четкилерден алган

#молодежь

Предыдущая запись
Вероника Сат: шүүгү органындан бизнесче
Следующая запись
Состоялся первый тур второго этапа проекта ТувГУ «Путешествия без барьеров»
Меню