Авам караа чымчак

#тыванын_аныяктары_челлендж_мамины_глаза

Ава дээрге бүгү делегейде алдын дег ховар. Авам дугайында чугаалаарымга-даа, бижиииримге-даа, дыка эргим, чымчак. Авалыг кижи эң аас-кежиктиг кижи болуп турар.

Мени авам өртемчейге чурттаар кылдыр өөрүшкүнү чаяап берген. Чажымдан тура, сүдүн эмип өскен авам. Мени ажыл-ишке өөредип, үргүлчү «чалгаа болбас, кежээ болур» деп сургап чоруур. Оон ыңай арыг-силиг болурун, кыс улусту, бичии улусту хүндүлээрин чагыыр.
Мээң авамның адын Саая Снежана Алексеевна дээр. Мээң авам дыка кежээ, холу чемзиг, чымчак сеткилдиг, аас-кежиктиг. Школа соонда, бажыңга кирип келиримге, чеминиң чыды чытталып турар болур.

Мээң авамның чажы хүрең өңнүг, караа чымчак база хүрең өңнүг.

Ынчангаш Бүгү-делегейниң кыс улустар хүнүн таварыштыр авамга байыр чедирип тур мен. Авамга черге чедир мөгеер мен.

Батыр СААЯ,
Кызылдың № 9 школазының 9 б клазының өөреникчизи.

Предыдущая запись
«Добрые Сердца Тувы» помогли жителю блокадного Ленинграда убрать снег и натаскать дрова
Следующая запись
Авамны хомудадыр эргем чок
Меню