Арысканның авалары келиннер мөөрейин чарлаан

Арыскан суурнуң аваларының ортузунда «Арысканның тергиин кенни» мөөрейни чарлаан. Ук мөөрейни сумунуң культура одааның коллективи база аныяктар чөвүлели организастап эрттирип турар.

Иелер хүнүнге уткуштур эрттрип турар мөөрейниң кол-ла сорулгазы: чон аразында херээжен кижиниң хүндүткелин бедидери, келин кижилерниң үлегерин көргүзери. Оон аңгыда Арысканның авалары эрес-кежээ келиннерин чон аразынче хаара тудуп, уран чүүлче, кадык амыдыралче сонуургалын оттуруп, оларның салым-чаяанын илередир күзелдиглер.

Мөөрейниң иштинде «Мөзү-бүдүштүг келин», «Онзагай көрүштүг келин», «Энерел сеткилдиг келин», «Уран талантылыг келин», «Чечен сөстүг келин, «Үлегерлиг келин», «Ажыл-ишчи келин», «Чазык чаңныг келин», «Ус-шевер келин» деп номинациялар бар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#иелер_хүнүн_уткуштур

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
102 кг макулатураны чыгган
Следующая запись
Эки турачыларга өөредиглиг хүн эрткен
Меню