Артыш МОНГУШ: «Россияның чурттакчылары – езулуг шын күш!»

Төрээн чурту дээш сагыжы аарып чоруур хамаатылар ЛУР, ДУР-нуң чурттакчыларынга гуманитарлыг дузаны ам-даа чыып турар. «Тываның буянныг чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязының активчилери бо ажылдан чыда калбаан. Ооң дугайында Артыш Монгуш мынчаар чугаалаан:

«Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс херек кырында боттарының эптиг-демниин көргүзүп, ЛУР, ДУР-нуң чурттакчыларынга, шериглеривиске ачы-дузаны чедирип турар. Бүдүн чуртта муң-муң кижилер эки турачы болурунга белен. Когараан чурттакчыларга волонтержулар дузалажып турар. Донбасста хамааты инфраструктураны катап тургузары-биле, студенчи тудуг отрядтары ажылдап үнеринге белен. Россияның чурттакчылары – езулуг шын күш!»
#Своихнебросаем #ЗаРоссию #Тыва #МыВместе

Предыдущая запись
Почти пять тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Тувы
Следующая запись
«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжының бүрүткели апрель 30-ге чедер
Меню