Аныяктар төптерин ажыглалга киирер

Тывада аныяктарның бот-идепкей төвүнүң оран-савазын септээр ажыл эгелээн. Ол дугайында ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң даргазы Буян Сонам бодунуң блогунда бижээн:

«Республиканың девискээринде аныяктарның бот-идепкей төптерининиң оран-савазын септээр ажыл кидин түлүк чоруп турар. Бо хүннерде Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайынче чедип, ында септелге ажылдарын хайгаарап көрдүм. Улаштыр Кызыл-Мажалыкта септелге ажылдарын хынап көөр сорулгалыг мен»

Алена НАН-ХОО белеткээн

Чурукту социал четкилерден алган.

#аныяктар

Предыдущая запись
КҮШ-ДАМЫРЫН ДАДЫКТЫРЫП, КАДЫК АМЫДЫРААР АРГА
Следующая запись
О ГОЛОСОВАНИИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Меню