Аныяктар шуулганының киржикчизи

Ярославль хоорайга «Контекст» регионнар аразының шуулганы болуп эрткен. Аңаа Тывадан Чеди-Хөл кожууннуң Аныяктар чөвүлелиниң даргазы Долаана Торжу киришкен. Шуулганның кол темазы патриотчу кижизидилге адырынга аныяктар-биле ажыл-чорудулганың чаа хевирлерин дилээри болган.

«Киржикчилерге солун өөредиглиг шөлчүгештерни белеткээн. Ону «Движение первых» шимчээшкинниң регионалдыг салбырының төлээлери-биле кады эрттивис. Кады ажылдажылганың түңнелинде патриотчу кижизидлге адырында 4 актуалдыг теманы шилээш, улуг эвес хемчеглерниң планын тургустувус. Оон аңгыда тускай шериг операциязы, нациялар аразында харылзаа, эки турачыларның ажыл-ижи дээш өске-даа темаларны көрген» — деп, ол дыңнаткан.

АДМ-ниң медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.

#МолодёжьТувы

Предыдущая запись
Минздрав Тувы выделил 113 целевых мест для выпускников республики в медицинские вузы страны
Следующая запись
«Добрые Сердца Тувы» провели уборку на детской площадке
Меню