Аныяк политиктер өөредилгени эртип турар

«Чаңгыс демниг Россияның» Дээди партия школазының «ПолитСтартап» 5-ки төлевилелиниң өөредилгези бо хүннерде эртип турар. Ында Тывадан аныяк политиктер база киржип турар.

«Аныяк лидер» модульдуң 35 хар үези аныяк дыңнакчыларының иштинден 50 хире кандидат праймериз үезинде бедик түңнелдерлиг болган. Оларның аразында Луганск, Донецк республикаларга дузаны көргүзүп турган база регионалдыг коммерцияга хамаарышпас организацияларның лидерлери, сайгарлыкчылар, эмчилер, башкылар, «Аныяк гвардияның» идепкейжилери бар. Дөрт хонуктуң дургузунда олар чурттуң көскү политиктериниң, социологтарының киржилгези-биле лекцияларга, тренингилерге киржир.

Тываны регионалдыг «Политстартаптың» тиилекчилери, хөй-ниитижилер төлээлээн: ортодонт-эмчи Эрес Сат база Республиканың № 1 эмнелгезиниң хирург эмчизи Айдың Серен-оол.

«Кол сорулга – өөредилге үезинде соңгулда кампаниязының болгаш ниитизи-биле политиканың утказынче тодаргайы-биле сиңнигип кирерин киржикчилерге айтып бээри. Амгы үеде кампания канчаар эртерин билип алыры чугула. Регионнарда партиялар аразында чижилге дугайында база бистиң удурланыкчыларывыс чүнү кылып болурунуң дугайында билиглерни алыр. Бөлүк бүрүзүнүң модераторлары соңгулда кампанияларынга хөй катап ажылдаан, арга-дуржулгалыг кижилер болур» — деп, Төп күүсекчи комитеттиң оралакчы даргазы Роман Романов чугаалаан.

«Коллегам Айдың Серен-оол-биле кады «ПолитСтартап» төлевилели езугаар өөредилге эртип тур мен. Күрүне Думазының депутады, Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының үндезилекчилериниң бирээзи, Олимпий оюннарының үш дакпыр тиилекчизи, делегейниң 9 дакпыр чемпиону, Европаның 12 дакпыр чемпиону Александр Карелин бистиң республикавыска болуп эртер чемпионат дугайында чылыг-чымчак сөстерни чугаалаан» — деп, Эрес Сат бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Эксперты: Информполитика переизобретает себя в условиях «культуры отмены»
Следующая запись
Каникулы с ТувГУ. Летняя научная школа «Юный программист» – лучшее место для погружения детей в мир IT — технологий
Меню