Аныяк-өскен аас-кежиктиг өг-бүлениң чажыттарын чугаалашкан

Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунга «Өг-бүле – ниитилелдиң көрүнчүү» деп төгерик стол эрткен. Аңаа республиканың Адалар чөвүлелиниң даргазы Хонук-оол Монгуш киришкеш, аныяктарга өг-бүлениң чаагай чаңчылдарын, үнелелдерин таныштырып, ада-иезинге хүндүткелдиг болурун, төрээн чуртунга чоргааралдыг чоруурун чагып сургаан.

Төгерик столга техникумнуң студентилери идепкейлиг киришкен. Оларның аразындан Айдыс Ховалыг «Мээң аас-кежиктиг өг-бүлем – ховалыглар», Илона Самчыд-оол «Иениң ынакшылы», Чойган Ооржак «Мээң чогаадыкчы өг-бүлем – ооржактар» деп илеткелди кылган. Оон аңгыда өг-бүлениң болгаш ниитилелдиң сонуургалдары чүге чаңгыс аайыл база өг-бүле ниитилелдиң болгаш күрүнениң быжыг дөзү деп айтырыгларны аныяктар сайгарып чугаалашкан.

«Бистиң техникумувуста үлегерлиг өг-бүле бар. Ирина Ондар биле Николай Бяковтуң өг-бүлези 43 чыл кады чурттаан. Олар техникумда хөй чыл ишти ажылдап чоруурлар. Ийи кыс уруглары база бистиң доозукчуларывыс. Уруг-дарыын эки кижилер кылдыр кижизиткен. Николай Бяков – хөй-ниитижи, спортчу, Сукпакта «Хамнаарак» хоочуннар чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның күш-культура болгаш спорт талазы-биле тергиини болгаш өске-даа шаңналдарның эдилекчизи. Ол бистиң студентилеривис-биле кады хаак спортунда-даа киржип турар. Херек болза хүрежир, культура-массалыг хемчеглерден база чыда калбас. Ыры-шүлүк-даа чогаадыр. Мындыг аныяктарга үлегер-чижектиг өг-бүлелер чанывыста бар» — деп, техникумда «Аас-кежиктиг өг-бүлениң школазы» бөлгүмнүң башкызы Ирина Дамба чугаалаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Как получить грант на развитие агротуризма?
Следующая запись
Андрей Потапов: «Единая Россия» дала старт голосованию за объекты благоустройства – 2023 в регионах страны»
Меню