«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар шуулганының ажыдыышкынынга Эртине Куулар киришкен

«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжы ам база бодунуң аалчыларын Ая хөлдүң эриинге уткаан.
Ооң ажыдыышкынынга Тывадан Эртине куулар киришкен.

«Бо неделяда «Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар шуулганының «Алтай. Хөгжүлдениң девискээри» өөредиглиг шөлчүгежинге киришкен келдим. Аңаа аныяктар болгаш чаштар кижизидилгезинге хамаарыштыр ажылдарының аргаларын чугаалажып, аныяктар ортузунда асоциалдыг болуушкуннарга удур демисел дугайында айтырыгларны чугаалашкан. Бо айтырыглар сырый харылзаалыг дээрзин демдеглеп турду. Амгы сайзыраңгай үеде болуп турар болуушкуннар аныяктар-биле дорт харылзаалыг ажыл-чорудулганы негеп турар» — деп, Эртине Куулар чугаалаан.

Чыыштың ажыл-ижинде «АТР-социал: Лидер-Команда-Ниитилел», «АТР-эргелеп-башкарары: Туризм-Бизнес-Күрүне», «АТР-күш-ажылчы: Күш-ажыл-Сайзырал-Кадрлар» деп адырларда янзы-бүрү темалар кирип турар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
«Большая переменага» Тывадан школачыр киришкен
Следующая запись
«Единая Россия» выстраивает комплексную систему мер поддержки семей с детьми
Меню