Алды ажы-төлдүг үлегерлиг аныяк ада-ие

Нелля Чукпанай: «Ажы-төлдүң өөрүшкүзүн көөрү дээрге-ле ада-иезинге аас-кежик»

Алды ажы-төлдүг аныяк өг-бүле Сергек, Нелля 2005 чылда Кызылдың уран-чүүл колледжизинге өөренип кирген чылдарында ужуражып танышканнар. Ол чылдардан бээр аныяктар өг-бүлени туткан. Олар 5 оолдуг, хеймереги Амина бо чылын төрүттүнген, үрде манааны чаптанчыг кыстыг болганынга ада-иениң өөрүшкүзүн чүге деңнээр. Нелля Чукпанай чеже-даа хөй ажы-төлдүг болза, бодунуң дооскан эртемениң аайы-биле Культура төвүнде балетмейстер-тургузукчу болуп
ажылдап чоруур. А Сергек Чукпанай амгы үеде Эдип-чазаар колонияда инспектор болуп ажылдап чоруур, ооң мурнунда күш-ажылчы базымнарын Шагаан-Арыгның дугаары 2 школазынга чурулга башкызы кылдыр эгелээн. Оон аңгыда Культура төвүнге чурукчу болуп, Тываның тудуг техникумунга мастер кылдыр база ажылдап четтикен. Хөй-ниитичи, идепкейлиг аныяк өг-бүле 2018 чылда «ТР-ниң чурттакчыларын таарымчалыг чуртталга оран-савазы-биле хандырары» күрүне программазы езугаар оран-сава тудуп алыры-биле сертификатты алганнар. Аныяктар – кожуун, республика чергелиг мөөрейлерниң идепкейлиг киржикчилери. Олар 2013 чылда «Улуг-Хем кожууннуң тергиин аныяк өг-бүлези» деп атка төлептиг болганнар. «Чедимчелиг өг-бүле – сайзыраңгай Тыва» деп Тываның дөрткү авалар шуулганының киржикчилери, 2018 чылда «Уругларны чурттаарынга өөредиңер» онлайн-мөөрейниң ийиги черин ээлээннер. А аныяк ада – чыл санында эртип турар «Уран балды» республика чергелиг мөөрейниң доктаамал киржикчизи. Өг-бүле төрээн кожуунунуң, хоорайының сайзыралында үлүг-хуузун киирип чоруур хөй-ниитичилер дээрзин база катап сагындыраал.

Алена НАН-ХОО. Чурукту өг-бүлениң архивинден алган
#үлегерлигөгбүле #молодаясемья #тыванын_аныяктары

Материалды ТА-ның архивинден алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Аас-кежиктиг аныяк өг-бүле
Следующая запись
Алуна биле Борис Сурунчуктерниң өг-бүлези – мөөрейниң тиилекчилери
Меню