Аглаашкынга киришкеннер

Бо дыштаныр хүннерде бүдүн республикага бөрү аглаар хүннү чарлаан. Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми сумузунда аныяк адалар болгаш Адалар чөвүлелиниң кежигүннери, аңчылар бөрүнү узуткаарынга киришкен.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Эки турачыларга өөредиглиг хүн эрткен
Следующая запись
663 кг макулатураны чыгган
Меню