Ада-иениң хыналдазы

Өөредилге албан черлеринде уругларның чемненилгези кол черни ээлеп турар. Шын чемненилге уругларның чүгле өзүлдезинге эвес, а кадыкшылынга, эртемнерни шиңгээдип алырынга дузалыг. Ынчангаш амгы үеде уругларның шын чемнелгезинче улуг кичээнгейни салып турар.

Бо неделяда Улуг-Хем кожууннуң школаларынга уругларның чемненилгезин ада-иелер хынаан. Олар уругларның чемненилгезин организастап турарын хайгаарап, изиг чемнерни амзап тургаш хынаан. Хыналданың түңнелинде ада-иелер боттарының күзелдерин тускай анкетага бижээн.

Предыдущая запись
Большинство врачей из моей бригады уже имели опыт работы в зоне СВО
Следующая запись
Туберкулез и вредные привычки
Меню