2022 чылдың тажызы Родион Монгуш болган

#тыванын_аныяктары_студенчи_чуртталга

Чадаана хоорайның Культура бажыңынга «Даңгына болгаш Тажы-2022» республика чергелиг 11-ги мөөрей болуп эрткен. Аңаа 12 профессионал өөредилге черлеринден 14 эжеш уруглар-оолдар киришкен.
Аныяктарның чараш мөөрейиниң түңнелинде, Тываның политехниктиг техникумунуң сургуулу Родион Монгуш 2022 чылдың тажызы атка төлептиг болган. А 2022 чылдың даңгыназы Кызылдың транспорт техникумунуң сургуулу Евника Канзан-оол болганын сагындыраал.

Оон аңгыда Хүн соруктуг тажы Аржаан Саая (КТТ), Хүн херелдиг Алдын даңгына Шеңне Дуганчы (эмчи колледжизи), Ай соруктун тажы Найдан Сат (ТТТ), Ай соруктуг Мөңгүн даңгына Алаң-Тос Ондар (Шагаан-Арыгның тудуг техникуму), Күдер мөге тажы Начын-Доржу Монгуш (Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникуму), Чойган сынныг даңгына Лилиана Дангыт (Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникуму), Шолбан херелдиг тажы Айдаш Даваа (Улусчу ус-тывыш техникуму), Чурумалдыг чараш даңгына Найырана Кара-Сал (ТТТ), Тыва нацияның чоргааралы тажы нарын Саая (Көдээ ажыл-агый техникуму), Тыва нацияның чоргааралы даңгына Диана Иргит (даг техникуму), Уран салым-чаяанныг тажы Аян Сарыглар (эмчи коллдежизи), Уран салым-чаяанныг даңгына Онзагай Сарыглар (агроүлетпүр техникуму), Мерген угаанныг тажы Чимит Оюн (тудуг техникуму), Сорунзалыг даңгына Айлана Ооржак (ТТТ), көрүкчүнүң үнелелин алган тажы Ай-Херел Намгай (тудуг техникуму), көрүкчүнүң үнелээн даңгыназы Тайгана Куулар (ТТТ), Тывызыксыг тажы Сыдым Бегзи (ТТТ), Тывызыксыг даңгына Чайзата Мартан (көдээ ажыл-агый техникуму) болган. Ол ышкаш мөөрей үезинде оолдар ортузунга эрзиг чорукту база кыстарга чаражының аңгы-аңгы номинацияларынга шаңналдарны тывыскан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Сүт-Хөлде мал оолдаашкыны
Следующая запись
Приём документов в военные высшие учебные заведения продлён до 25 мая текущего года
Меню