⚡Россияда ажыл. Арга-шинектер үези

Аныяктар ордузунга Бүгү Россияның «Россияда ажыл. Арга-шинектер үези» ажыл ярмарказының регионалдыг чадазы болуп эрткен. Аңаа Тываның ажыл берикчилери 1000 ажыг хостуг олуттарны чарлаан. Регионалдыг ярмаркада ажыл берикчилери аныяктарның ажыл шилип алырынга дузазын көргүзүп, амгы үеде эң-не перспективтиг адырларны сүмелеп турган.

ТывКУ-нуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, ажыл ярмарказынга ТывКУ-нуң 300 хире студентизи база киришкен.

«Хемчегиң кол сорулгазы — ажыл дилеп турар аныяктарны болгаш аңгы-аңгы адырларда ажыл берикчилерин каттыштырары: биче болгаш ортумак бизнестен эгелээш, улуг корпорацияларга чедир. Аныяктар ол-ла дораан Тываның девискээринде болгаш өске-даа регионнарда ажыл берикчилери-биле чугаалажыр аргалыг болган» — деп, ТывКУ-нуң Карьера төвүнүң удуртукчузу Регина Тайбыл чугаалаан.

Ярмарка ийи чадага эртер. Федералдыг чадазы июнь 23-те болур.

Алена НАН-ХОО белеткээн.

Предыдущая запись
Как оформить оплачиваемый проезд военнослужащим?
Следующая запись
Кидисте амыдыралдың хээлери
Меню