Аныяктарның чараш чаңчылы

💚🌼Хүндүлээчел чорук — аныяк өг-бүлениң сагып чоруур чаңчылы. Оон аңгыда олар аян-чорук кылырынга ынак. Кышкы кежээлерде олуруп алгаш, дыштанып чораан үелериниң чуруктарын көөр чаңчылдыглар. Начын, Айшет Хомушкулар — Бүгү Россияның «Чылдың өг-бүлези» мөөрейге 2018 чылда киришкеннер.

#день_семьи_любви_верности #8июля #путин #указ #тыванын_аныяктары #тыва #молодая_семья

Предыдущая запись
Тес-Хемде көдээ ишчи өг-бүле
Следующая запись
Ырак-узак Мөңгүн-Тайганың тергиин өг-бүлези
Меню