Өгбелеривистиң чаңчыл езугаар кылып чораан ажылы

Бөгүн Кызылдың уран чүүл колледжизиниң хөй-ниити чуртталга бажыңында студентилерге хой дүгүн ээреринге мастер-классты башкызы А.С. Хертек көргүскен. Дүк ээреринге хөй күш негеттинер, шыдамык кижиниң ажылы, ынчалза-даа ону кыс уруглар сонуургаан. Колледжтиң библиотека салбырының сургуулдары Меңги Торай-оол, Олча Опай эргиишти шын тударын өөренип, дүктү дыдып, ээрип өөренгеннер.

Предыдущая запись
«Кайгал» фолк-рок-операның баштайгы көргүзүү эрткен
Следующая запись
Часкы хову ажылдары
Меню