Январь – түңнелдерни үндүрер болгаш сорулгаларны салыр ай

Бо хүн чазактың аппарат хуралынга 2020 чылды түңнээн. Ооң-биле чергелештир ведомство-яамылар, муниципалдыг тургузуглар база түңнел коллегияларны эрттирерин Шолбан Кара-оол саналдаан. Түңнел хуралдарга 2021 чылдың сорулгаларын чугаалажып, чылдың түңнели-биле сайгарылганы кылбышаан, тодаргай кижилерниң күш-ажылын демдеглээри чугула деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.
2021 чылда тулуг адыры кончуг чугула черни ээлеп турарын Шолбан Кара-оол катап база демдеглээн. Январь – түңнелдерни үндүрер болгаш сорулгаларны салыр ай деп, ол чугаалаан.

#тыва #кара_оол #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Бай-Тайгада байдал
Следующая запись
Шеригде солдаттың авазындан
Меню