Улуг-Хемде чаагайжыдылга

Улуг-Хем кожууннуң 100 болгаш Шагаан-Арыг хоорайның 135 чылынга уткуштур белеткел ажылдары уламчылавышаан.

Бо хонуктарда дугаары 4 эдип-чазаар колонияның ажылдакчылары хоорайның Б.К. Монгул-оол аттыг стадионунуң олуттарын дозулаан.

Ол ышкаш Улуг-Хем кожуунче кирер оруунда стеланы чаарткан. Юбилейлиг байырлалдар таварыштыр кожууннуң сумулары база чаагайжыдылга ажылын уламчылап турар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Герои Z: Награды героя-танкиста Чингиза Чондана переданы родителям
Следующая запись
Улуг-Хемде сиген кезилдези
Меню