Тываның девискээринде «Уругларның айыыл чок чоруу» ай чарлаттынган

Назы четпээн уругларның айыыл чок чоруун хандырары-биле база хайгаарал чок арткан уругларга хамаарыштыр профилактика ажылдарын чорутпушаан, элээдилер ортузунда корум-чурум үрээшкинин болдурбас дээш комплекстиг айыыл чок чорук айын чарлаан.

Ук айның иштинде Бии-Хем кожуунга социал айыылдыг өг-бүлелерде чурттап турар назы четпээннерни хайгаарап көрген. Оон аңгыда янзы-бүрү профилактиктиг бүрүткелдерде кирген назы четпээннерни болгаш берге байдалга таварышкан өг-бүлелерни хынаан.

Ада-иелерге уругларның айыыл чок чоруунуң дугайында тайылбырны кылган.

Предыдущая запись
Таалыңын танып каан…
Следующая запись
Июньга чедир огород ажылдарын доозар
Меню