Тыва хой эъди дүүн 16-гы черге турган болза, бо хүн 5 дугаар черде келген

“Россияның амдан-сүүзүнү” деп мөөрейде бистиң республикадан шынарын илереткен демдектиг аъш-чемни (бренд) киириштирип турар. Тыва сес аңгы шынарын илереткен демдектиг аъш-чемни киирген: “Амзап көр даан, чиксенчиг апаар” деп номинацияга тыва хой эъди, “Быштак”, сүттен кылган “Ак чем”, “Тыва далган”, “Изиг-хан”, доңуруп каан тыва “Божа”.
База бир бренд – тыва “Быштак” “Бистиң суурувустан” деп номинацияда, а “Бай-Хаак” деп ижер суг “Чаагай чүүл чанывыста” деп номинацияда бүрүткеттингенин сагындыраал.
Тыва чоннуң ынак чеми – хой эъди 6 муң ажыг үннү алгаш, бо хүн 5 дугаар черде келген. Буряттарның буузазы, тверьниң баранкалары, балкар хычиннер, үстүү-волжьениң суу бисти мурнап турар. Оон аңгыда адыгей быштаа, крым пахлавазы, татар мёд чыда калбайн кел чыдар. Бүдүн чурттан 300 муң ажыг кижи соңгаан. Россияның субъектилери боттарының брендилери дээш үнүн берип турар.
Чоннуң бадылаашкынынга тиилелгени алган бренд РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызындан бүгү талалыг деткимчени алыр.
Бадылаашкынга декабрь 2-ге чедир киржип болур, вкусыроссии.рф деп сайтыже киргеш, мөөрейниң дугайында долузу-биле билип ап болур.

Мира КОНГУЛ-ООЛ
#ВкусыРоссии2020 #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
9-ая кнопка
Следующая запись
Ай-кыс Кыргыска чаа бажыңны берген
Меню