ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы 90 харлаан!

Майның биринде улуг эне Дыр­бак Халбыңовна Кюнзегеш 90 харлап турар. Аныяк чылдарында Кызылдың 2 дугаар школазынга тыва дыл, литература башкылап чораан. 60 чылдар үезинде ооң өөреникчилери Зоя Назытыевна алдын медаль-биле, мөңгүн медаль-биле Шериг-оол Ооржак доосканнар. Амыдыралының хөй кезиинде хүндүлүг башкы Тываның ном үндүрер черинге корректорлап чораан. Ооң улуг уруу Надежда Юрьевна биле Валерий Самбылдайевичиниң өг-бүлези хөйге билдингир эмчи салгалдарны өстүрген. Улуг оглу – кадык камгалалының алдарлыг эмчизи, Республика эмнелгезиниң кезип эмнээр салбырының эргелекчизи. Ооң өөнүң ишти Долаана – невролог эмчи. Оларның хеймер уруу Шеңне Республика лицейин алдын медаль-биле дооскаш, Кемеровонуң эмчи академиязын кызыл дип­лом-биле дооскан. Сургуул үелеринде танцы бөлгүмүн удуртуп турган. Губернатор А. Г. Тулеевтиң Дээди шаңналынга төлептиг болган. Чедиишкиннерин санаар болза, дыка көвей… Оглу Артыш Г. В. Плеханов аттыг Академияны дооскаш, боду бизнестиг ажылдап чоруур.
Дырбак Халбыңовнаның хеймер кызы Вера бухгалтер-экономистеп ажылдап чоруур.
Ынчангаш улуг эневиске төрүт­түнген хүнү-биле байырывыс чедирип, дараазында одуруг­ларны бараалгаттывыс!

Терең харже чиде халаан
Дезиг дииңни чүү тывар.
Дырбактыг деп кашпагай аң
Тывар болза, тывар ыйнаан.

Чаңгыс борбак чартык секти
Чадап ор мен, тыппас-тыр мен.
Тывар болза, чүгле харын
Дырбак угбай тывар ыйнаан.

Корректорнуң ажылындан
Назы-бара хөңнү калбаан,
Хоочун башкы биске – быра,
Ам-даа номнар үндүрбүшаан.
Тоорук, кады эгээртинмес
Пөштүг, дыттыг Кызыл-Тайга.
Домак байлаа эгээртинмес
Бөдүүн, чончу мерген угбай.

Сактыышкыннар бижип ора,
Ынча дыка туттунуп чоор.
Сагыш-сеткил чиигеш кылдыр
Ыглай-даа каап чораай силер.

Шүлүкчүлер чүрээн билир
Угбавыска ынаныр бис.
Чүглүг куштуң Сүт-Хөлге
Ужары дег чоргаар-дыр бис.

Амыдырал узун, чаагай
Аас-кежик чаяан Силер.
Ажы-төлге оорга болуп,
Ам-даа бисти өөртүңер!
Черлиг-оол КУУЛАР.

Предыдущая запись
Аныяктарның күш-ажылчы фестивалы эрткен
Следующая запись
ЭЪТ-ЧЕМ – БОДУНУУ!
Меню