Тожунуң күш-ажылчы кижилерин алдаржыткан

Тоора-Хемниң кудумчуларында күш-ажылчы килиерниң чуруктарын аскан.

Суурнуң чагыларында адыр аайы-биле мурнакчы ишчилерниң хөрек чуруктарын азар дугайында төлевилелди тожулар боттандырган. Мурнакчыларның чуруктаран албан черлери шилээн.

Ук кожууннуң сайзыралынче үлүг-хуузун киирген кызымаккай күш-ажылдыг хамаатылар хөй.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тывада мобильдиг хүлээп алыышкын комиссиязы ажылдап турар
Следующая запись
Чаа-Хөлде өскүстерге бажың тудуун доозуп турар
Меню