Тожудан кыска медээлер

Чайгы дыштанылга
«Азас» лагеринге уругларны дыштандырарда, орук айыылын болдурбазы-биле, Тоора-Хем – Азас аразында орукту дескилээн.
Оон аңгыда эштип болбас черлерге тускай демдектерни салган. Уругларга айыыл чок эштир черни тускайлаан.

Социал дуза
Бо чылын Ий суурда 42 өг-бүлеге картофельдиң болгаш ногаа аймааның үрезинин үлээн. Адыр-Кежиг суурдан 34 өг-бүлеге үрезиннерни алган.

Орук айтырыы
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Бояровка – Тоора-Хем» оруун экижидер даалганы республиканың орук-транспорт яамызынга дааскан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
 «Саяннар» 53-кү сезонну хагган
Следующая запись
Долзат Ооржак бүгү Россияның Студенчи эртем каттыжылгаларының дипломун чаалап алган
Меню