Тоолумуну ыдып берейн, төлүм

Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунуң чурттакчы чонунуң ортузунда Тыва дыл хүнүнге тураскааткан “Тоолумну ыдып берейн, төлүм, ону таалап дыңна” деп тоол ыдарынга онлайн-мөөрейни чарлаан. Мөөрейниң чуруму езугаар ону сумунуң депутаттары, тыва дыл башкызы организастап эрттирер болгаш, аңаа күзелдиг кижилер киржип болур. Ооң кол сорулгалары:
— тыва улустуң тоолдарын чон аразынга нептередири;
— тыва тоолдарның үнезин салгалдар аразынга бедидери;
— тоолдуң үндезин күүселдезин кадагалап арттырары;
— сүзүк болгаш мөзү-шынар, эстетиктиг кижизидилгезинге тыва улустуң тоолдарын ажыглаары;
— тоолчунуң бот-тывынгыр салым-чаяанын тодарадып, үнелээри.
Киржикчилер тыва улустуң тоолдарының аңгы-аңгы хевирлеринден (маадырлыг эпос, хуулгаазын тоол, кара тоол дээш оон-даа өске) бодунуң күзели-биле бир тоолду шилип алгаш, видеога ыдып бараалгадыр. Тоолду кандыг хевирге ыдары киржикчиниң күзели-биле болур.

Бир киржикчиниң тоолду ыдар үези бөлүк аайы-биле кызыгаарлаттынган болурун #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизинге сумунуң удуртулгазы дыңнаткан. Ол дээрге 1-ги бөлүк 5-7 минута, 2-ги бөлүк 8-10 минута иштинде тоолду чугаалаар. Киржикчилерниң чоруткан видео-чагыгларын Тыва культура тɵвүнүң интернет четкиде арыннарынче салырын сагындыраал.
Алена НАН-ХОО
#Тывадылхүнүнге #тывадыл #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чаңгыс эп-сеткил хүнүнге
Следующая запись
Бисте саналдаар чүүлдер хөй
Меню