Тиилелгениң элчиннери

Милени Ким 2019 чылда «Тиилелгениң элчиннери» деп мөөрейге киришкеш, Москвага Май 9-туң байырлыг чыскаалынга киришкен. Бүгү Россияның шупту регионнарындан 4500 ажыг чагыгларның иштинден эксперт комиссиязы чүгле 140 эң шыырак эки турачыларны шилээн. Мөөрейге канчаар киришкениниң дугайында Милени Ким аныяктарга мынчаар таныштырган.
— Мен «Тиилелгениң волонтерлары» деп Бүгү-россия чергелиг хөй-ниити шимчээшкининиң кежигүнү мен. Мөөрей 3 чададан тургустунган турган. Баштай чагыг кииргеш, анкета долдурар. Оон социал четкилерге «Чүге ыяап-ла мен Тиилелгениң элчини болур ужурлуг мен» деп темага пост үндүрер. База сөөлгү чадазында онлайн-чугаалажыышкынны эртер. Меңээ Тываның мурнундан Тиилелгениң элчини кылдыр чурттуң төөгүлүг онзагай болуушкунунга, Май 9-туң чыскаалынга, киржир аас-кежик таварышкан. Сагыш-сеткилимниң хайныгыышкы­нын илередир арга чок, ынчалза-даа мындыг маадырлыг чуртта чурттап чоруурум дээш база мээң үе-чергемниң салгалдары хоочуннар-биле ужуражып, оларның чуртталгазынга бичии-даа болза, өөрүшкүлүг үелерни бээри меңээ чоргааранчыг болду.
Бо хүн чурттуң эң кол чыскаалы – Тиилегениң чыскаалын кырган-ачалар, кырган-авалар-биле кады көөрү меңээ улуг аас-кежик болган. Улаштыр Өлүм чок полк чыскаалынга кириштим. Аңаа мен кырган кырган-ачам, тыва эки турачы Салчак Серенович Тежээкейниң чуруун тудуп алгаш кириштим. Бо болуушкун чүгле меңээ, мээң өг-бүлемге эвес, а бүгү республикага алдар-хүндү деп бодаар мен.
#ПисьмоПобеды #патриотизм #нашизащитники #23февраля #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Мээң кырган-ачам – тыва эки турачы
Следующая запись
ТывКУ-га  LINGUAQUIZ эрткен
Меню