Тес-Хемде көдээ ишчи өг-бүле

💚🌼Кур-Дагба, Салбакай Ланаалар Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурунда чурттап чоруурлар. Оларның өг-бүлези барык 20 чыл дургузунда езу-чаңчылдарның кадагалакчылары бооп, аъттың дериг-херекселдерин хол-биле кылып турар. Өгнүң эр ээзиниң бо ажылы салгалдан салгалче дамчып келген. Ланаалар дузалал ажыл-агыйлыг. Өг-бүле 3 оолдуг. Оларның өг-бүлези езулуг көдээ ишчилер, аныяк-өскенге үлегер-чижектиг. «Бодунуң чоок кижилери дээш чоргаарланып, езу-чаңчылдарын хүндүлевишаан, бодунга бүзүрелдиг болуру» деп девиз-биле кызымаккай күш-ажылчы өг-бүле чурттап чоруур.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#день_семьи_любви_верности #8июля #путин #указ #тыванын_аныяктары #тыва #молодая_семья

Предыдущая запись
Монгуштарның үлегерлиг өг-бүлези
Следующая запись
Аныяктарның чараш чаңчылы
Меню