Тере-Хөлде чырык хандырылгазы үзүктелиишкин чок

Чедери берге Кунгуртугда «Дизель» КХН-ниң Тере-Хөл участогунда бирээзи-ле 200 кВт күчүлүг дизельдиг электрилиг ийи станция ажылдап турар. Курлавырда ийи генератор бар. Ол ышкаш Балыктыг сумузунуң Тал суурда 32 кВт дизель-генератор ажылдап турар. Сумуларның чырык хандырылгазы үзүктелиишкин чок.

«Дизель» КХН-ниң машинизи Оймак Чигден станцияда температура өйлеп турар. Дүне үш шакта генераторну өжүргеш, үзүн, суун хынааш, дөрт шакта катап кыпсыр. Ында дөрт машинист, ийи электрик, контролер база кассир ажылдап турар.

Кывар-чаар материал шыгжаар 27 муң литр хемчээлдиг үш улуг доскаар бар. Орук чок берге үелерде ооң шыгжамырда курлавыры электри энергиязының хандырып турар. Хүнде чарыгдалы – 1100 литр.

Тере-Хөл кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин күүседип турар Тумен Ховалыг Кунгуртугда чаа туттунуп турар уруглар садынга аңгы дизель-генераторну болгаш кывар-чаар материалдарны садарынга унер чарыгдалдарының чамдык-кезиин республика болгаш муниципалдыг бюджеттерге аңгылап алыр аргаларны өөренип көөрү-биле саналын киирер деп турар.

ТуваМедиаГрупп

Предыдущая запись
Көвүрүгнү тудуп эгелээн
Следующая запись
Тараалаң Таңды кожуунда Наадым байырлалы эртип турар
Меню