Таңдыже хөмүр-дашты сөөртүр

Таңды кожууннуң девискээринге ажылдап турган хөмүр складын Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызынче шилчиткен. Амгы үеде ында септелге кылдынган болгаш, складтың ажыл-чорудулгазынга херек техниканың кээрин манап турар. Ол дээрге уургайдан хөмүр сөөртүр КАМАЗ чүък машиналары, хөмүрнү бажыңнарже дажыыр ГАЗ автомашина база хөмүрүнү чүдүрер погрузчик болур. Бо бүгү айыттынган техника складка кээрге-ле, Каа-Хем уургайындан хөмүрнү чонга сөөртүп эгелээр. Хөмүр-даш склады «Транспорт сервизи болгаш төлевилел» албан черинге хамааржыр болур.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Активисты «Добрые Сердца Тувы» помогли фронтовику помыть окна
Следующая запись
Тываның аныяктары элээр чорук дээш
Меню