Онзагай сорунзалыг чурук

Каа-чараш бойдус-чурумалдыг Тере-Хөл кожуунда Соңгу чүктүң эвээш санныг үндезин чурттакчыларының чуруу. Чурукта бойдустуң каас-чаражы база ында чурттап чоруур күш-ажылчы кижилер тода илереттинген.

Чурукту Тываның Нациялар херээниң талазы-биле агентилелдиң арынындан алган.

Предыдущая запись
Үндезин чоннарның фестивалы эрткен
Следующая запись
 Итоги студенческого форума. «Мисс и мистер Альма-матер»
Меню