«Найыралдың манчызы» — Шагааның нептереңгей акциязы

Шагааның хүннеринде ооң мурнунда чылдарда ышкаш Улусчу Чогаадылга бажыңынга хондур мөргүл болбас, ооң бир чылдагааны коронавирус аарыынга удур профилактиктиг хемчеглерге даянган деп, Евгений Овсянников илеткээн. Оон аңгыда Камбы-лама эргелели-биле дугуржулга езугаар лама башкылар кожууннарда мөргүлдерни кылып эгелээн. Мында хамнар ниитилели база немешкен. Оон аңгыда «Найыралдың манчызы» акция республиканың девискээринде нептерээн деп, ол чугаалаан. Өске регионнарда чурттап чоруур тыва чоннуң землячестволары-биле сырый ажылдаарыңарны күзеп тур мен. Чоокка чедир делегейниң янзы-бүрү булуңнарында чурттап чоруур тыва чон бот-боттарынга Шагаа байырлалы таварыштыр онлайн байыр чедириишкинин кылып турган (Авт. Азията Даржааның Москвага студент чылдарында эгелээн акциязы), ону чүге катап диргизип болбазыл деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #Шагаа #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Школаларда эмчи ажылдакчылары чедишпес
Следующая запись
Удуртукчунуң үлегери кол черде
Меню