Мээң ачам

МЭЭҢ АЧАМ
Наадым Комбу-Доржу,
Тес-Хем кожууннуң Самагалдайның 1 дугаар школазының 3 «б» клазының өөреникчизи.
Клазының башкызы А.М. Шалык.

АЧАМГА
Ачам черле ажылгыр,
Алызындан шевергин.
Кандыг чүнү кылбас дээр,
Каш янзы эртемниг.

Чазаныкчы, бызааңчы,
Чарылбазы ижи ол.
Кажан херек дээнде, ол
Каңнакчы-даа апаар-ла.

Канчаарга-даа өөвүсте,
Кадыг ажыл ачамда.
Авамга-даа кылдырбас,
Айбылаарын манавас.

#ДеньОтца #Моорей #Сылдысчыгаш_солун #Самагалдай

Предыдущая запись
Тыва кижиниң езу-чаңчылдарынга дүүшпес үүлгедиг
Следующая запись
Аныяк ада база эр башкы
Меню