Малым турда, тодуг-ла мен…

«Таңдым турда, таңдаш-ла мен, малым турда, тодуг-ла мен» деп ада-өгбелеривистиң үлегер домаан Аяна Дугааровна бадыткаан. Ол ава-ачазының тайылбырлап, чагып-сургап чораанын утпаан. Өвүр кожууннуң Саглы сумузунуң үлегерлиг чурттакчызы Аяны Дырыш тыва аъш-чемни белеткээрин аныяк-өскенге өөредип чоруур.

Аяна Дырыш боду 40 хар ажа берген, ийи чараш кыстың, бир оолдуң ынак авазы, беш уйнуктарының эргим кырган-авазы. Өвүр кожууннуң Саглы сумузунда өөнүң ээзи Илья Тюлюшович-биле чурттап чоруурлар.
Олар эрткен чылын социал керээ езугаар 100 муң рубльди алгаш, бода малды садып алганнар. Ынчалдыр өг-бүле боттары суттен саржагны, быштакты дээш оон-даа өске тыва чемннерни кылып эгелээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Уругларның чайгы дыштанылгазын айыыл чокка
Следующая запись
Россияне за рубежом столкнулись с угрозами и преследованиями
Меню