Мал чеминиң белеткели бедик деңнелде

571

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурунда мал чеминиң белеткели бедик деңнелде чоруп турар.
Бо хүннерге чедир сумунуң «Аныяк өг-бүлеге- кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери 120 тонна, «Чаа сорук» киржикчизи 20 тонна, «Чемгерикчи инек малым» төлевилелиниң киржикчизи 100 тонна сиген-ширбиилди белеткеп алганнар.

Чурукта: аржаанчылар сиген белеткелиниң үезинде.

, , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
Школачыларның чемгерилгезин организастаан
Следующая запись
Чамдык школаларда уруглар 2 аңгы ээлчегде чемненип турар
Меню