Май 1: Таңдының чараш чаңчылы

Таңды кожуун Частың болгаш күш-ажылдың байырлалында албан организациялар ортузунга чиңге манзалардан херимчигеш кылыр мөөрейни чарлаары чаңчылчаан. Бо удаада мөөрейге 8 команда киришкен. Кожууннуң чагыргазының даргазы Алик Монгуш маргылдааның дүрүмнерин тайылбырлаан. Күш-ажылчы маргылдааның ужур-утказы улуг. Ол аныяк-өскенни күш-ажылга кижизидер болгаш мөөрейниң түңнелинде уругларның ойнаар шөлчүгештери чараш херимчигештерлиг болур.

Тиилээн команда 7 муң рубльди, ийиги-үшкү черлерни ээлээн командалар 5 муң база 3 муң рубльдерни тус-тузунда алганнар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
Хову-Аксынга Май 1-ниң чыскаалы эрткен
Следующая запись
Чаштар Частың болгаш күш-ажылдың байырлалында
Меню