«Мөңгүн» микрорайонга хамаарыштыр хөй-ниити сайгарылгалары эгелээн

#тыванын_аныяктары_чаа_квартал

Кызыл хоорайның Кечил-оол – Калинин – Островский – Лопсанчап кудумчулары-биле кызыгаарлыг черге «Мөңгүн» кварталының тудуу эгелээр. Төлевилелдиң девискээрин демдеглээр, планнаары-биле хөй-ниити сайгарылгаларын март 3-тен апрель 4-ке чедир Кызыл хоорайның мэриязының албан езу сайтызында чарлаан: http://www.mkyzyl.ru/.

Санал-оналдарны почта харылзаазы азы дараазында электроннуг адрес езугаар киирип болур: darhitektura@yandex.ru, ол ышкаш ажыл хүннеринде 09.00 шактан 18.00 чедир дараазында адрес езугаар хүлээп турар: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бухтуева, д. 3 тел. +7(39422)2-02-53.

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг: Дорогие женщины, знайте – мы гордимся вами!
Следующая запись
Меге медээге бүзүрээн херээ чок
Меню