Кызылга ыяштан сиилбилгениң «Уран балды» мөөрейи болуп эртер

Алдан-Маадыр аттыг Национал музейи уран шеверлерни ыяштан чазанып-сиилбиириниң «Уран балды» мөөрейинге киржир кылдыр чалаан. Чагыгларны июнь 3-ке чедир хүлээр.
Бо чылын мөөрейни Россияда чоннарның культурлуг өнчүзүнүң чылынга тураскаадып эрттирер. Найысылалдың чурттакчылары болгаш аалчылары июньнуң 6-дан 10 хүннеринде, музейниң девискээринде ажык дээр адаанда боттарының уран чогаадылгазын бодараткан усчуларның канчаар ажылдап турарын көөр аргалыг.
Эрткен чылын Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскааткан мөөрейге 15 мастер киришкен.
Ынчан Очур Аракчаа Комбуевич «Субедей маадырның сүлде-сүзүү» деп ажылы-биле тиилээш, 60 000 рубльди шаңналга алган.
Эрткен чылдарның мөөрей киржикчилериниң ажылдары музейниң делгелгезинде салдынып, а чамдыктары Кызыл хоорай мэриязынче шилчип, найысылалдың булуңнарын каастап турар.
Бо чылын мөөрей ийи чадага эртер:
1-ги чадазы – мастерниң киржир күзелин илереткен чагыгларны июнь 3-ке чедир даразында адреске хүлээп турар: Кызыл хоорай, Титов кудумчузу, 30 азы «УРАН БАЛДЫ» деп демдеглээш, tuva-museum@mail.ru электроннуг почтаже чорудар.
2-ги чадазы – Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң девискээринге июньнуң 6-дан 10-га чедир мөөрейниң кол кезээ болур (Кызыл хоорай, Титов кудумчузу, 30).
Харылзажыр телефоннары: 8-(394-22)-2-28-00, 2-28-04; e-mail: tuva-museum@mail.ru

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Малчын аалдарда уругларның чурттап турар байдалын хынаар
Следующая запись
Мощная танцевальная встреча в стиле k-pop
Меню