Иелер хүнүнге

Бо шакта Үндезин культура төвүнде Иелер хүнүнге тураскааткан «төгерик стол» болуп эртип турар. Ону коронавирус аарыының уржуундан онлайн-трансляция хевиринге организастаан. Аңаа «Чылдың өг-бүлези» Бүгү-россия чергелиг мөөрейниң киржикчилерин шаңнаар дээрзин сагындыраал.
Республика иштинден мөөрейниң регионалдыг чадазынче 46 өг-бүле үнүп келген, оларның аразында 12 өг-бүле ийиги, үшкү черлерни ээлээн. А 5 өг-бүле бүгү Россия чергелиг мөөрейге киришкеш келген түңнелинде, «Хөй ажы-төлдүг өг-бүле» номинацияга Бай-Тайга кожуундан Эмир, Марианна Хертектер тиилеп үнген. «Көдээ өг-бүле» деп номинацияга Тожу кожуундан Михаил, Римма Бабушкиннер, «Аныяк өг-бүле» номинацияга Кызыл хоорайдан Ариджей, Начын Дугерлер, «Өг-бүле – езу-чаңчылдарның кадагалакчызы» номинацияга Чөөн-Хемчик кожуундан Альберт, Долаана Кара-Салдар, «Россияның алдын өг-бүлези» номинацияга Таңды кожуундан Семен, Раиса Оюннар идепкейлиг киришкеннер.
2020 чылдың январь 1-ниң медээзи-биле алырга, республикада 98216 өг-бүле чурттап турар, олар 120547 уруг-дарыглыг. Ортумаа-биле республикада өг-бүле бүрүзү 1-2 уруглуг болуп турар. А үш дугаар өг-бүле-ле (38620) хөй ажы-төлдүг кылдыр санаттынар.
Алена НАН-ХОО
#Деньматери #тыва #семьягода #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернет четкизинден алган. (Эрткен чылдарның чуруун ажыглаан).

Предыдущая запись
«Единая Россия» до конца года подготовит черновой вариант законопроекта о самозанятых
Следующая запись
КЭЭРГЕЛ. ЭКИ ЧУРТТААР ЭРГЕЛИГ
Меню